مونسترا Swiss Cheese Plant

تومان800,000

دسته:

توضیحات

شرایط نگهداری گل های آپارتمانی-برگ انجیری

برگ انجیری، مونسترا Swiss Cheese Plant

نور: غیر مستقیم نزدیک پنجره

آبیاری: در تابستان هفته‌ای یکبار و در زمستان هر دو هفته یکبار / سطح خاک در فاصله دو آبیاری باید خشک شود. / غبار پاشی در تابستان هفته‌ای دو تا سه بار و در زمستان هر هفته یکبار

خاک: سبک و لیمونی

کود دهی: در صورت نیاز ماهی یکبار

تکثیر: قلمه ساقه در بهار